Kentville
GMT-3
11:14:10 pm
Sun,Aug 18
You - Houston
GMT-5
9:14:10 pm
Sun,Aug 18