London
GMT
9:59:11 am
Fri,Nov 16
Kuala Lumpur
GMT+8
5:59:11 pm
Fri,Nov 16
Bucharest
GMT+2
11:59:11 am
Fri,Nov 16
Al Khubar
GMT+3
12:59:11 pm
Fri,Nov 16
4:59:11 am
Fri,Nov 16