New York
GMT-4
12:17:35 am
Tue,Aug 21
Minneapolis
GMT-5
11:17:35 pm
Mon,Aug 20
Missoula
GMT-6
10:17:35 pm
Mon,Aug 20
Bremerton
GMT-7
9:17:35 pm
Mon,Aug 20
Honolulu
GMT-10
6:17:35 pm
Mon,Aug 20
Singapore
GMT+8
12:17:35 pm
Tue,Aug 21
Moscow
GMT+3
7:17:35 am
Tue,Aug 21
Paris
GMT+2
6:17:35 am
Tue,Aug 21
London
GMT+1
5:17:35 am
Tue,Aug 21
Pretoria
GMT+2
6:17:35 am
Tue,Aug 21