Paramirim
GMT-3
2:38:07 pm
Sun,Aug 18
You - Houston
GMT-5
12:38:07 pm
Sun,Aug 18