Toul Rosieres
GMT+1
12:36:45 am
Tue,Nov 12
You - Houston
GMT-6
5:36:45 pm
Mon,Nov 11