Amman
GMT+3
5:50:44 am
Tue,Aug 21
New York
GMT-4
10:50:44 pm
Mon,Aug 20
Chicago
GMT-5
9:50:44 pm
Mon,Aug 20
Denver
GMT-6
8:50:44 pm
Mon,Aug 20
Los Angeles
GMT-7
7:50:44 pm
Mon,Aug 20
London
GMT+1
3:50:44 am
Tue,Aug 21
Frankfurt
GMT+2
4:50:44 am
Tue,Aug 21
10:50:44 pm
Mon,Aug 20