Doha
GMT+3
1:08:42 am
Sat,Nov 16
You - Houston
GMT-6
4:08:42 pm
Fri,Nov 15